Thành tựu tốt từ dự án sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà

Hội nghị chia sẻ kết quả dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng” (EECB) được tổ chức ngày 22/10/2021 đã cho thấy hiệu quả to lớn mà các tòa nhà có thể thực hiện được từ sử dụng năng lượng.

Hội nghị chia sẻ kết quả dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng” (EECB) được tổ chức ngày 22/10/2021 đã cho thấy hiệu quả to lớn mà các tòa nhà có thể thực hiện được từ sử dụng năng lượng.

Thành tựu tốt từ dự án sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà

Dự án đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 23 tòa nhà mới ở Việt Nam.

Hội nghị do Bộ Xây dựng (MOC) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành: Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở Xây dựng, các hiệp hội, các chủ sở hữu và chủ đầu tư công trình, các đối tác phát triển, đại diện các trường đại học, và các chuyên gia quốc tế và trong nước về công trình xanh và công trình tiết kiệm năng lượng.

Dự án của EECB nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ ngành xây dựng ở Việt Nam, bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Dự án bắt đầu triển khai vào năm 2016 và kết thúc vào năm 2021.

Theo UNDP, xây dựng là ngành sử dụng nhiều năng lượng, chiếm khoảng 35 - 40% tổng năng lượng tiêu thụ quốc gia, trong đó chủ yếu là tiêu thụ điện. Tuy nhiên, ngành này cũng có tiềm năng lớn về sử dụng năng lượng hiệu quả.

Việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà có thể được tiết kiệm từ 25 - 67%, điều này sẽ giúp giảm chi phí vận hành tòa nhà và lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Việc phát triển và thúc đẩy các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả ở Việt Nam với sự hỗ trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) thông qua UNDP, đã thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, làm giảm lượng khí thải nhà kính trực tiếp là 73.035 tấn CO2.

Dự án cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 23 tòa nhà mới và cải tạo với tổng số 75 giải pháp được áp dụng, giúp tiết kiệm 12.000 MWh (giảm 10.000 tấn CO2tđ), tương ứng với tiết kiệm 35 tỷ đồng. Điều này cũng chứng tỏ tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật của việc đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng với chi phí gia tăng bình quân dưới 3% và thời gian hoàn vốn trung bình là 3,5 năm.

  • 25/10/2021 13:28