Ký thỏa thuận hợp tác 3 bên trong phát triển hạ tầng đô thị xanh

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), tổ chức HealthBridge (Canada), Viện Tài nguyên thế giới (WRI, Mỹ) ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa 3 cơ quan trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị xanh

Nhân dịp này, 3 cơ quan đồng tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn, bền vững ở Việt Nam”.

Theo PGS.TS. Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, quá trình đô thị hóa đã và đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam. Đô thị đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nước. Tuy nhiên, đô thị hóa, thách thức của biến đổi khí hậu đang tác động mạnh đến chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đô thị.

Trước thực trạng đó, việc xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng xanh, an toàn và bền vững cần được quan tâm, tiếp cận. Đây là xu hướng phát triển bền vững đô thị của Việt Nam và thế giới.

PGS.TS. Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và bà Nguyễn Thị An, Giám đốc quốc gia HealthBridge tại Việt Nam ký biên bản ghi nhớ

PGS.TS. Mai Thị Liên Hương cho biết: Khái niệm “hạ tầng xanh” còn tương đối mới trong quản lý đô thị, cả ở Việt Nam và nhiều nước đang phát triển trên thế giới.

Với chức năng quản lý về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cấp nước, thoát nước, giao thông đô thị, công viên - cây xanh, công trình ngầm... Cục Hạ tầng kỹ thuật đã và đang tổ chức tốt các công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được giao.

Song bà Hương cũng cho rằng, phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững còn tương đối mới đối với Việt Nam do đó cần có những nghiên cứu, tiếp cận và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của các quốc gia, chính quyền đô thị, các cơ quan, tổ chức trên thế giới để có thể triển khai, áp dụng tại Việt Nam, cả dưới góc độ chính sách, quy hoạch, kinh nghiệm quản lý đến khoa học công nghệ, tài chính, con người…

“Với năng lực và kinh nghiệm về quản lý các vấn đề môi trường đô thị, tài nguyên, không gian xanh và các vấn đề phát triển hạ tầng xanh, hy vọng tổ chức HealthBridge, WRI cùng các chuyên gia của mình sẽ chia sẻ, hỗ trợ Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình nhằm xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng đô thị xanh, an toàn về bền vững ở Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững”, PGS.TS. Mai Thị Liên Hương kỳ vọng.

Đại diện của tổ chức HealthBridge, Viện Tài nguyên thế giới cho biết: Không gian xanh rất quan trọng đối với các hành động vi khí hậu, sức khỏe của cộng đồng, phát triển kinh tế và bình đẳng xã hội. Không gian xanh và giao thông xanh, an toàn có thể giúp các thành phố, quốc gia đạt được các mục tiêu phát triển bền vững…

Với biên bản ghi nhớ nói trên, tổ chức HealthBridge, Viện Tài nguyên thế giới sẽ cùng với Cục Hạ tầng kỹ thuật hợp tác trong phát triển hạ tầng xanh, an toàn, bền vững tại Việt Nam, trong đó, có việc hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng các công cụ để có thể sử dụng trong phát triển hạ tầng xanh, không gian xanh…

Tại hội thảo, đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật đã báo cáo về hiện trạng và định hướng phát triển đô thị xanh, an toàn, bền vững tại Việt Nam. Trong khi đó, đại diện của tổ chức HealthBridge, Viện Tài nguyên thế giới có bài chia sẻ “Không gian xanh và giao thông an toàn: Những biện pháp quan trọng xây dựng các cộng đồng và thành phố bền vững”. Đại diện của Hội Công viên cây xanh chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển công viên cây xanh tại một số đô thị lớn ở Việt Nam…

Hội thảo cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận về các sáng kiến phát triển công viên cây xanh và giao thông đô thị an toàn bền vững…

  • 02/11/2021 08:48