Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc

Ngày 10/12/2021, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2021. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021, đề xuất phương hướng thực hiện năm 2022. Đồng thời cũng là cơ hội để các đơn vị chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương trình) giữa các địa phương, tăng cường hợp tác giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng của cả nước.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc  ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Bộ Công Thương cho biết: “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai từ năm 2006. Việc triển khai thực hiện Chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bât. Cụ thể, tổ chức đa dạng các hoạt động thông tin tuyên truyền về SDNL TK&HQ; Phát động phong trào và nhân rộng mô hình Hộ gia đình SDNL TK&HQ đã triển khai quy mô lớn trên địa bàn các tình thành phố; Đánh giá tiềm năng phát triển của các ngành công nghiệp, Hỗ trợ cải thiện hiệu suất của dây chuyền sản xuất; Thực hiện áp dụng mô hình quản lý năng lượng cho các cơ sở dử dụng năng lượng; Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng…”

Bên cạnh những thành quả nổi bật, trong quá trình triển khai Chương trình còn một số khó khăn như: Nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước cho Chương trình hạn chế trong khi đối tượng rất rộng và đa dạng từ Trung ương đến địa phương; Nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp còn hạn chế, chưa sẵn sàng tiếp cận với thông tin về công nghệ và các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Nhiều doanh nghiệp còn chưa thực hiện các yêu cầu của Luật; Nguồn lực tài chính, lực lượng chuyên gia kỹ thuật còn hạn chế.

Ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội nghị.

Kế thừa và phát huy những kết quả tích cực và khắc phục những hạn chế của Chương trình những giai đoạn trước, phối hợp và lồng ghép với các Chương trình đang được triển khai thực hiện, ngày 13/3/2019 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3). Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hình thành thói quen SDNL TK&HQ trong mọi hoạt động của xã hội, để tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm với các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tại hội nghị ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nôi cho biết, Thành Phố Hà Nội được Bộ Công Thương đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ góp phần quan trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế  về giảm khí thải nhà kính.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội đã nỗ lực và triển khai đồng bộ các hoạt động. Cụ thể, đã vận động cộng đồng thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng… “Việc triển khai Chương trình đã góp phần giúp thành phố Hà Nội tiết kiệm 122,4 kTOE, đạt 1,57% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu” – Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.