Hà Nội tiết kiệm được 2.155 tỷ đồng trong sử dụng điện dân dụng trong 5 năm

Theo Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội, phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đã được TP. Hà Nội triển khai từ năm 2011. Đến nay, qua 5 năm (2011 - 2015), phong trào đã tiết kiệm được 1,32 tỷ kWh tương đương 2.155 tỷ đồng. Riêng năm 2015, toàn thành phố tiết kiệm được trên 35 triệu kWh

 

Trong 5 năm (2010 – 2014), Phong trào đã được triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội, chia thành 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 từ năm 2010 - 2011, TP hoàn thành mục tiêu từ việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt. Giai đoạn 2, từ năm 2012 - 2014, phong trào chuyển từ nhận thức sang hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, hình thành ý thức tự giác của các hộ gia đình.

Kết quả cụ thể qua các năm như sau: năm 2010 - tiết kiệm được 17 triệu kWh (tương đương 15 tỷ đồng); năm 2011 - tiết kiệm được trên 25 triệu kWh (27 tỷ đồng); năm 2012 - tiết kiệm được trên 28 triệu kWh (30 tỷ đồng); năm 2013 - tiết kiệm được trên 30 triệu kWh ( 45 tỷ đồng) và năm 2014 - tiết kiệm được trên 32 triệu kWh (50 tỷ đồng).

Qua 5 năm, phong trào được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa, chú trọng vào kỹ năng thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; bước đầu hình thành thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, coi việc tiết kiệm năng lượng là hành động thiết thực trong từng hộ gia đình.

  • 19/12/2015 17:12
  • Mai Mai