Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021

Quyết định số 1480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
Số/Ký hiệu 1480/QĐ-TTg
Ngày ban hành 29/11/2022
Loại văn bản

Quyết định

Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Lê Văn Thành
Trích yếu Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
Tài liệu đính kèm 1480-ttg.signed.pdf
  • 23/12/2022 10:44