Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

Số/Ký hiệu 1881/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày có hiệu lực 09/11/2021
Người ký Lê Văn Thành
Trích yếu Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm: 1881.signed.pdf

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/

  • 15/12/2021 16:31